Thiết Bị Chuyển Mạch Ethernet

Thiết bị chuyển mạch Ethernet 1GE

• Chứng nhận CE
• Đồng và giải pháp quang học
• Uplink 1G/10G
• Kết nối pin
• Giải pháp từ 8 đến 48 cổng
• Bộ nguồn AС/DC
Thiết bị chuyển mạch PoE
• Chứng nhận CE
• Đồng và giải pháp quang học
• Uplink 1G/10G
• Giải pháp từ 8 đến 48 cổng
• Bộ nguồn AС/DC
• Các mô hình PoE/PoE + với ngân sách từ 65 W đến 1,45 kW
Bộ chuyển mạch công nghiệp
Tổ chức các mạng có khả năng chịu lỗi an toàn trên các địa điểm có yêu cầu cao về nhiệt độ, độ rung và tác động cơ học
• Các tính năng nâng cao của L2
• Hỗ trợ phát đa hướng (IGMP Snooping,
• Các tính năng bảo mật nâng cao L2 L4 ACL, Bảo vệ nguồn IP, Kiểm tra ARP động, v.v.)
• Bảo vệ nguồn IP, Kiểm tra ARP động, v.v.

Bộ chuyển mạch tổng hợp

• Chứng nhận CE
• Chức năng L3
• Đồng và giải pháp quang học
• Uplink 1G/10G
• Giải pháp từ 8 đến 48 cổng
• Stack tối đa 8 thiết bị
• Bộ nguồn điều hoà dự phòng

Bộ chuyển mạch tổng hợp 10G

• Chứng nhận CE
• Chức năng L3
• Chức năng trung tâm dữ liệu
• Stack tối đa 8 thiết bị
• Làm mát từ trước ra sau