VoIP

Bộ định tuyến doanh nghiệp có hỗ trợ VoIP

• Tự động hoá cấu hình
• TR 069, DHCP
• IPSec
• Đo đạc thông số đường dây thuê bao
• Tổng đài văn phòng VAS, liên lạc nội bộ
• Dự phòng kênh dữ liệu
• Qua 3G/4G

Tổng đài ảo VoIP

• Chức năng tổng đài văn phòng
• Âm thanh chất lượng cao
• Bảo vệ dòng điện và điện áp
• Đo đạc thông số vật lý đường dây thuê bao

Thiết bị Trunk Gateways

• Mật độ các cổng cao
• Tiết kiệm điện
• Chuyển đổi TDM sang IP
• Tính năng tổng đài IP
• Quy tắc xử lý cuộc gọi linh hoạt

Tổng đài IP

• Trung tâm cuộc gọi
• Hội nghị từ xa
• Hỗ trợ đa miền
• Tự động cung cấp thiết bị thuê bao
• Chức năng của tổng đài nhánh riêng, nông thôn, thành phố, đường trung kế, tổng đài điện thoại kết hợp và quốc tế, nút dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp
• Tương thích với các dòng điện thoại Cisco, Grandstream , Yealink, Fanvil , Siemens, Avaya và các nhà cung cấp khác