Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Website của chúng tôi tôn trọng và tuân thủ luật pháp của Liên bang Nga. Chúng tôi cũng tôn trọng quyền và tuân thủ bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khi cung cấp cho chúng tôi.
Chúng tôi yêu cầu dữ liệu cá nhân chỉ để cung cấp thông tin dịch vụ nhằm mục đích tham khảo cho việc lựa chọn hàng hóa và dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp. Và cũng để thông báo về các dịch vụ được cung cấp bởi website.

Dữ liệu cá nhân là thông tin liên quan đến dữ liệu của một cá thể, có thể là khách hàng tiềm năng. Các thông tin như họ, tên, ngày sinh, địa chỉ, thông tin liên hệ (điện thoại, địa chỉ e-mail) và các dữ liệu khác được dẫn chiếu theo Luật Liên bang ngày 27 tháng 7 năm 2006 số 152-FZ RF " Trên Dữ liệu Cá nhân "(sau đây gọi là -" Luật ") cho danh mục dữ liệu cá nhân.

Dựa theo những gì được viết ở trên,các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi qua website này, đồng nghĩa với việc bạn đã tự động đồng ý về việc chuyển thông tin của mình cho những người quản lý website của chúng tôi. Trong trường hợp không đồng ý cung cấp và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cam kết sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.